Annonser i Villreinen


Villreinen er Norges mest leste villreinblad - og nyter stor anseelse i markedet. Det lønner seg å annonsere

Villreinen har vært utgitt hvert år siden 1986. Årlig opplag er på 6000 eksemplarer. Årboka kommer ut i månedsskiftet mai/jui.

Villreinen2012Omslag.jpg

Villreinen

Lesere er jegere, oppsynsmenn og –kvinner, forskere, ansatte i forvaltningen på alle nivåer; kort sagt fjellfolk med høy kunnskap og høye krav til jakt, bekledning, utstyr, våpen og proviantering.

Villreinen er Norges mest leste villreinblad - og nyter stor anseelse i markedet. Magasinet distribueres til samtlige villreinområder, og sendes faste abonnenter umiddelbart etter utgivelse i månedsskiftet mai/juni. Det lønner seg å annonsere i Villreinen

 

 

Last ned info om annonsering i Villreinen 2017 (pdf)

 


Annonsesalg:

Jan Erik Nygård Ulvenveien
123 B 0665 OSLO
Telefon: 913 52 402
Epost: nygjan@online.no

Tekniske data:

Bladformat: A4 - 210 x 297 mm
Satsflate: 178 x 258 mm
Omfang: 112 sider pluss 4 sider omslag
Spalter: 3 Spaltebredde: 56 mm
Farger: 4-farger, gjennomgående
Opplag: 6000
Materie: Novatech 115 g. Kvitt, bestrøket papir.
Innbinding: Lettbind Omslag (matt)
Novatech 250 g, limfrest rygg, laminering av omslaget. Alle annonser kan trykkes utfallende (omslag og innsider).

Annonsemateriell

(leveres fortrinnsvis som ferdig PDF med en oppløsning på 300 dpi til):
Jan Erik Nygård Ulvenveien
123 B 0665 OSLO
Telefon: 913 52 402
Epost: nygjan@online.no