Arkivet


Samtlige årganger av VILLREINEN er nå digitalisert. Årgangene f.o.m. 1986 t.o.m. 2016 er nå nedlastbare som pdf-filer.  Nedlastingen er gratis for brukerne, men vær oppmerksom på at inneværende års utgave først legges ut ett år etter utgivelse. De fleste årgangene er delt på to pdf-filer på grunn av tillatt filstørrelse.

Alle artikler i årene 1986 t.o.m. 2015 er beskrevet i denne pdf-fila  (1,3 MB).

Se også: Alle utgaver av Villreinen

Men, husk: Uten faste abonnenter, har Villreinrådet ikke mulighet til å utgi årboka Villreinen. Bestill abonnement, du også! 

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka mye annet stoff fra fjell Norge. Prisen på  Villreinen 2019, er kr. 110,- (ekskl. frakt).

Tegn deg som abonnent.

 

Oppdateres med artikler om ett år (i 2018).  Bestill bladet nå!

Oppdateres med artikler om ett år (i 2018). Bestill bladet nå!