Villreinrådet i Norge

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær/kasserer i ¼ stilling, samt redaktør for årboka, Villreinen.

Villreinrådet produserer årboka Villreinen , som har vært utgitt årlig siden 1986. Villreinen har mange artikler som er like aktuelle i dag som de var da de ble publisert. Se oversikt over samtlige utgivelser.

Skinnarbu07-1.jpg

"En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting". (Villrein & Samfunn, 2004)

Villreinrådet i Norge 2013-2015

Leder

Øystein Landsgård, Norefjell-Reinsjøfjell (utvalg), oystein@vidda.no Mob.: 915 22 915 Erland Løkken, Snøhetta (utvalg), eloekken@online.no Mob.: 917 77 109 Jørn Howlid, Blefjell (utvalg),JHowlid@online.noMob.: 982 39 335 Margit Smeland, Setesdal (nemnd), margit.smeland@gmail.com Mob.: 917 08 862 Magne Torvetjønn, Hardangerv. (utvalg), magne.t@telefiber.no Mob.: 909 30 420

Vara: Lars Nesse, Nordfjella (utvalg), larsnesse@alb.no Mob.: 576 68 111 Per Ousten, Forollh. (nemnd), peousten@bbnett.no Mob.: 416 97 171

Valgkomité: Ola L. Sukka (leder), Setesdal villreinnemnd Mob.: 926 40 803 Solveig Gråberg, Ottadalen villreinn., sograabe@online.no Mob.: 911 88 509 Hallvard Urset, Forollhogna villreinutv. hallvard.urset@tolga.kommune.no Tlf:: 624 94370

Sekretær:

Christian Hillmann, Nordåsveien 41, 1251 Oslo. Mob.: 901 52 571 Epost: fmoachi@fylkesmannen.no

Kasserer/regnskap:

Jan Hageland, 2881 Aust-Torpa. Tlf.: 61 11 95 70 Mob.: 905 52 790 Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Redaktør

for VILLREINEN: Arne Nyaas, 2552 Dalsbygda. Tlf.: 62 49 81 61 Mob.: 95 15 12 44 Epost: arnny@online.no

Annonser:

Jan Erik Nygård, Ulvenvn. 123B, 0665 OSLO Mobil: 913 52 402 Epost: nygjan@online.no

Med i redaksjonsrådet

for årboka VILLREINEN er også: Kjetil Bevanger og Olav Strand, begge ansatt i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder

120x600.png