Jakt og jakttilbud


Jakt

Anslagsvis 8000 jegere jaktet villrein høsten 2009. Av kvoten på 9648 dyr ble 5183 felt (53,7 prosent felling). Her antyder vi hva du må betale som villreinjeger, og hvor du kan søke om fellingstillatelse på villrein.

VillreinjaktLovverk.jpg

Her søker du jakt

Du har følgende muligheter. Vær oppmerksom på at søknadsfristen varierer fra slutten av april til begynnelsen av juni:

Benytt iNatur, som er fellesprosjekt mellom Statskog SF, Norges Fjellstyresamband, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund (kryss av for villrein, så dukker tilbudene opp):

Hold deg orientert om de områdevise tilbudene som legges ut på vår nettside.: 1. Velg område 2. Sjekk søknadsrubrikken under Jakt. Tips: Dersom villreinområdet har egen nettside, sjekk der også.

Under presenterer vi en  oversikt over fjellstyrer og bydeallmenninger med egne nettsider. Sjekk hver enkelt, men vær oppmerksom på at flere kanaliserer sine jakttilbud via iNatur.

Stor prisforskjell

Det er rimeligst å være villreinjeger på statsgrunn. Private rettighetshavere tar seg ofte langt bedre betalt for jakta, men sjansen for at du skal få jakt er større hos private enn på statsgrunn hvor søkerne er langt flere.

En undersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) blant villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna i 2002, viste at gjennomsnittprisen for de enkelte fellingstillatelsene varierte fra cirka 300 kroner for en kalv på Hardangervidda til nesten 9000 kroner for en storbukk i Forollhogna. Undersøkelsen viste også store prisforskjeller mellom hva lokale og tilreisende jegere betaler for det enkelte løyvet. I snitt betalte tilreisende jegere 2,6 ganger mer for et fritt dyr på Hardangervidda enn de lokale jegerne. I Forollhogna var prisen på samme kategori dyr 4,7 ganger dyrere for utenbygds jegere. Siden undersøkelsen ble gjort, har prisnivået steget ytterligere et par-tre "hakk".

 

Villrein-fylker

23 geografisk avgrensede områder i Sør-Norge har villrein. Villreinområdene berører areal i 11 fylker og 60 kommuner. På grunn av lave fellingskvoter på Hardangervidda de senere årene, felles det nå flest villrein i Oppland og Hedmark. Høsten 2007 ble det gitt 2216 fellingstillatelser i Oppland og 1993 i Hedmark. På tredjeplass kom Telemark med 1127, deretter fulgte Hordaland med 921, Buskerud 861, Sør-Trøndelag 771, Sogn og Fjordane 519, Møre og Romsdal 445, Aust-Agder 149, Rogaland 105 og Vest-Agder 80.

 

Villrein-kommuner

Oppland: Lillehammer. Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk.

Hedmark: Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Løten, Ringsaker og Hamar.

Telemark: Vinje, Tinn, Tokke og Fyresdal.

Hordaland: Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik.

Buskerud: Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Flesberg.

Sør-Trøndelag: Midtre-Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal.

Sogn og Fjordane: Aurland, Lærdal, Stryn og Luster.

Møre og Romsdal: Sunndal, Nesset, Rauma, Norddal og Stranda.

Aust-Agder: Bygland, Valle, Bykle og Åmli.

Rogaland: Suldal, Hjelmeland, Forsand og Gjesdal.

Vest-Agder: Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral.