VILLREINEN - årbok

"VILLREINEN 2017" er nå i salg. Les forhåndsomtalen


Fine vervepremier!

Verv 1 og få en VILLREIN-caps i premie

Verv 2 og få boka "Opplev Forollhogna" i premie


VILLREINEN 2017

Foto: Fredrik Stige

Foto: Fredrik Stige

VILLREINEN 2017 har vært i salg fra 1. juni. Årets utgave er den 32. i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven i 1986. Les mer

VILLREINEN har kommet ut hvert år siden 1986. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om villreinen i Norge. Utgiver er Villreinrådet i Norge. Førsteutgaven hadde navnet Hognareinen. Jon J. Meli var redaktør for årboka fra 1986 til 2002. Han utviklet et svært lesverdig og delikat produkt med et vell av interessante artikler og temaer. Rolf Øvrum videreførte dette arbeidet.  Fra og med 2005-utgaven har Arne Nyaas hatt redaktøransvaret. I tillegg til redaktøren bidrar en lang rekke skribenter med stoff og bilder i Villreinen.

VILLREINEN trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge. Faste abonnenter får årboka tilsendt i posten umiddelbart etter trykking, det vil sii begynnelsen av juni.

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka en del annet stoff fra fjell Norge. Prisen på  Villreinen 2017, er kr. 110,- (inkl. frakt). Ta kontakt med kasserer i Villreinrådet,  Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa

Last ned side 2 (innhold)

Tegn deg som abonnent, du også. Fyll ut skjemaet på toppen av siden og trykk send!

 


Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene 1986-2015

Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene 1986-2015

Redaksjonsråd for årboka Villreinen:

Øystein Landsgård, Norefjell-Reinsjøfjell, oystein@vidda.no

Tina Dyrstad Fossdal, Setesdal, tina@gusegard.no

Lars Nesse, Nordfjella, larsnesse@sogn.no

Kjetil Bevanger, Norsk inst. for naturforskn. (NINA), kjetil.bevanger@nina.no

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, fmavtpu@fylkesmannen.no

Olav Strand, Norsk inst. for naturforskn. (NINA), Olav.Strand@nina.no

Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør, anders.mossing@villrein.no

Redaktør: 

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar, fiaasand@gmail.com, Mobil: 99101516

Annonser: 

Jan Erik Nygård, Ulvenv. 123B, 0665 Oslo, nygjan@online.noMobil: 913 52 502

Distribusjon/kasserer: 

Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa, jan.hageland@fjellstyrene.noMobil: 905 52 790