VILLREINEN - fortsatt vital og sprek?

Forside_Villreinen2018.png

VILLREINEN har kommet ut hvert år siden 1986. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om villreinen i Norge. Utgiver er Villreinrådet i Norge. Redaktør er Fred Ivar Aasand. I tillegg til redaktøren bidrar en lang rekke skribenter med stoff og bilder i Villreinen.

VILLREINEN trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge. Faste abonnenter får årboka tilsendt i posten umiddelbart etter trykking, det vil si i begynnelsen av juni.

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka en del annet stoff fra fjell Norge. Prisen på  Villreinen er kr 110,- (pluss frakt). Fyll ut skjemaet på toppen av siden eller ta kontakt med kasserer i Villreinrådet,  Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa

Tegn deg som abonnent, du også. Fyll ut skjemaet på toppen av siden og trykk send!

VILLREINEN 2018 er klar for salg og har mye godt lesestoff å by sine lesere. Enten du er jeger, rettighetshaver, forvalter eller forsker bør innholdet i VILLREINEN falle i smak.

For å nå enda flere lesere vil Villreinrådet i Norge også gi ut en digital utgave av årets Villreinen. Lett og rask tilgjengelighet på "alle skjermer" vil forhåpentligvis gjøre at  vi får delt "det gode budskap" med tallrike nye og gamle villreinvenner. Målet er å ha en digital utgave tilgjengelig i god tid før jakta.

God lesing - enten det er på papir, på skjerm eller begge deler!


Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene  1986-2015

Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene 1986-2015

Redaksjonsråd for årboka Villreinen:

Øystein Landsgård, Norefjell-Reinsjøfjell

Olav Søderberg, Snøhetta

Lars Nesse, Nordfjella og Fjellheimen

Endre Legreid, Hardangervidda

Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke

Kjetil Bevanger, NINA

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Olav Strand, NINA

Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør

Redaktør: 

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar, mobil: 99101516

Annonser: 

Jan Erik Nygård, Ulvenv. 123B, 0665 Oslo, mobil: 913 52 502

Distribusjon/kasserer: 

Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa, mobil: 905 52 790