VILLREINEN - årbok


Bestill Villreinen 2018 nå og få en caps i premie!

Abonnerer du allerede på Villreinen - verv 1 og få en VILLREIN-caps i premie, eller verv 2 og få boka "Opplev Forollhogna" i premie


VILLREINEN 2017

Villreinen2017

VILLREINEN 2017 har mye å by sine lesere på, eksempelvis villreinjakt i Snøhetta-området, reinsjakt til ulike tider over et langt tidsrom i Møre-fjella, et møte med en gammel venn, Tor med hammer'n som slo til på Hardangervidda, dødsårsaker og forstyrrelser av fjellrev i høgfjellet, konsesjonsvilkår under endring, skrantesjuka i Nordfjella og vegen videre, rovviltet og villreinen, Anne Eline som tar bilder du MÅ legge merke til, svalbardreinen som beiter blant stein og grus i et grønt Arktis – og Nasjonalbiblioteket som skattkammer for alle som søker informasjon.


VILLREINEN har kommet ut hvert år siden 1986. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om villreinen i Norge. Utgiver er Villreinrådet i Norge. Førsteutgaven hadde navnet Hognareinen. Jon J. Meli var redaktør for årboka fra 1986 til 2002. Han utviklet et svært lesverdig og delikat produkt med et vell av interessante artikler og temaer. Rolf Øvrum videreførte dette arbeidet.  Fra og med 2005-utgaven har Arne Nyaas hatt redaktøransvaret. I tillegg til redaktøren bidrar en lang rekke skribenter med stoff og bilder i Villreinen.

VILLREINEN trykkes i et opplag på 6000 eksemplarer og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge. Faste abonnenter får årboka tilsendt i posten umiddelbart etter trykking, det vil si i begynnelsen av juni.

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka en del annet stoff fra fjell Norge. Prisen på  Villreinen 2017, er kr. 110,- (inkl. frakt). Fyll ut skjemaet over eller ta kontakt med kasserer i Villreinrådet,  Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa

Last ned side 2 (innhold)

Tegn deg som abonnent, du også. Fyll ut skjemaet på toppen av siden og trykk send!

 


 Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene  1986-2015

Se oversikt over samtlige 30 utgivelser i årene 1986-2015

Redaksjonsråd for årboka Villreinen:

Øystein Landsgård, Norefjell-Reinsjøfjell

Olav Søderberg, Snøhetta

Lars Nesse, Nordfjella og Fjellheimen

Endre Legreid, Hardangervidda

Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke

Kjetil Bevanger, NINA

Tor Punsvik, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Olav Strand, NINA

Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør

Redaktør: 

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar, mobil: 99101516

Annonser: 

Jan Erik Nygård, Ulvenv. 123B, 0665 Oslo, mobil: 913 52 502

Distribusjon/kasserer: 

Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa, mobil: 905 52 790