Villreinrådet i Norge

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær og kasserer i delstillinger, samt redaktør for "Villreinen".

Villreinrådet produserer årboka Villreinen , som har vært utgitt årlig siden 1986. Villreinen har mange artikler som er like aktuelle i dag som de var da de ble publisert. Se oversikt over samtlige utgivelser.

Skinnarbu07-1.jpg

"En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting". (Villrein & Samfunn, 2004)

Villreinrådet i Norge 2015-2017:

 

Vara:

  • 1. Solveig Gråberg, Villreinnemnda for Ottadalen, sograabe@online.no, Mob.: 911 88 509
  • 2. Endre Lægreid, Hardangervidda villreinutval
  • 3. Arnhild Gorsetbakk, Villreinnemnda for Forollhogna

 

Valgkomité:

  • Ola L. Sukka (leder), Villreinnemnda for Setesdal,  Mob.: 926 40 803
  • Sigmund Tveitehagen, Nordfjella villreinutvalg
  • Odd Leif Angård, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

 

Sekretær:

Christian Hillmann, Nordåsveien 41, 1251 Oslo. Mob.: 901 52 571 Epost: christian.hillmann76@gmail.com

Kasserer/regnskap:

Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa. Tlf.: 61 11 95 70 Mob.: 905 52 790 Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Redaktør for VILLREINEN:

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar. 
Mobil: 99101516, fiaasand@gmail.com

Annonser:

Jan Erik Nygård, Ulvenvn. 123B, 0665 OSLO Mobil: 913 52 402 Epost: nygjan@online.no

Med i redaksjonsrådet

for årboka VILLREINEN er også: Kjetil Bevanger og Olav Strand, begge ansatt i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder og Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør